Centrum volnočasových aktivit Mladcová — Zlín

Centrum volnočasových aktivit

Bezpečnostní opatření COVID-19

Veškeré zájmové, rekreační a další kroužky pro děti, plánované akce a pronájem klubovny se do odvolaní ruší